Termodiagnostika rozvodov tepla | EnergyTech

Termodiagnostika rozvodov tepla

Termodiagnostika rozvodov tepla

Sme spoločnosť certifikovaná na výkon termodiagnostiky organizáciou SNAS (Slovenská národná akreditačná služba).

Prečo vykonávať termodiagnostiku rozvodov tepla

Na identifikáciu teplotných defektov a izolačnej schopnosti na rozvodoch tepla.

Ako sa vykonáva meranie

Termovízne meranie sa vykonáva nedeštruktívnym spôsobom počas prevádzky rozvodov tepla pri ich nahriatí. Pomocou merania sú zisťované izotermické hladiny povrchu rozvodu tepla. Na vyhodnotenie sa využíva porovnávacia metóda.

Ukážky zistených porúch

Sme certifikovaná spoločnosť na výkon termodiagnostiky organizáciou SNAS (Slovenská národná akreditačná služba).


Naši TOP partneri