Diagnostika výroby stlačeného vzduchu kompresormi | EnergyTech

Diagnostika výroby stlačeného vzduchu kompresormi

Viete, aké máte náklady na stlačený vzduch? Zodpovedá výroba spotrebe stlačeného vzduchu?

Pomôžeme vám s celkovou optimalizáciou nákladov na stlačený vzduch. Stlačený vzduch – ekonomicky najnáročnejšia energia v priemyselnej prevádzke.

Vplyv na účinnosť celého systému má nielen kompresor ako taký, ale celý systém na výrobu, sušenie a rozvod stlačeného vzduchu, kde patria:

  • Kompresory
  • Sušičky
  • Vzdušníky
  • Rozvody stlačeného vzduchu
  • Armatúry
  • Miesta odberu

Na základe súboru meraní identifikujeme

  • Režim výroby stlačeného vzduchu
  • Množstvo využiteľného tepla z chladenia kompresorov
  • Ekonomický dopad únikov stlačeného vzduchu
  • Lokalizáciu únikov stlačeného vzduchu ultrazvukom

Výsledok z diagnostiky

Celková optimalizácia nákladov na výrobu stlačeného vzduchu


Naši TOP partneri