Energetický audit s meraním a diagnostikou | EnergyTech

Energetický audit s meraním a diagnostikou

Vykonávame energetický audit na najvyššej odbornej úrovni. Máme dlhoročné medzinárodné skúsenosti v oblasti energetiky, odbornú spôsobilosť udelenú MHSR, TI, SNAS, TUV, E.I.C., ATDSR, SIEA a inými odbornými organizáciami. Na energetický audit sú naši špecialisti sú vybavení najmodernejšou meracou a diagnostickou technikou, ktorú využívame aj pri energetických auditoch. Našou výhodou pri vykonávaní energetického auditu sú predovšetkým prevádzkové skúsenosti s energetickými zariadeniami, ktoré zároveň projektujeme, realizujeme výstavbu, vykonávame opravy, údržbu, správu a odborné prehliadky a skúšky.

Postup pri výkone energetického auditu

 • Obhliadka v spoločnosti
 • Bilancovanie energií
 • Identifikácia miest spotreby energií
 • Meranie a diagnostika (najdôležitejšia časť pre vyhodnotenie prevádzkového stavu energetiky)
 • Vyhodnotenie aktuálneho stavu
 • Identifikácia prevádzkových nedostatkov, porúch a havarijných stavov meracími prostriedkami
 • Stanovenie energetickej náročnosti a potenciálu úspor
 • Návrh energeticky úsporných opatrení
 • Návrh na odstránenie prevádzkových stavov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú chod spoločnosti
 • Ekonomické a environmentálne vyhodnotenie navrhnutých opatrení
 • Výber optimálneho súboru variantov opatrení smerujúcich k zníženiu nákladov spoločnosti

Prečo si dať vypracovať energetický audit

 • Komplexné vyhodnotenie energetickej hospodárnosti spoločnosti
 • Návrh optimálneho riešenia na úsporu nákladov na energie s ekonomickým, environmentálnym a prevádzkovým dosahom
 • Navrhnuté riešenia možno využiť ako podklad na získanie dotácií
 • Poradenská činnosť v oblasti úspor energií

Naši TOP partneri