Povinná kontrola únikov chladiva chladiacich zariadení | EnergyTech

Povinná kontrola únikov chladiva chladiacich zariadení

Koho sa kontrola únikov F-plynov týka

Prevádzkovateľov chladiaceho zariadenia s F-plynom s hmotnosťou nad 5 ton CO2-eq.

Medzné hodnoty vybraných chladív v súvislosti s povinnosťou výkonu kontroly úniku F-plynov

Chladivo GWP Odpovedajúca hmotnosť
CO2-eq 5 ton CO2-eq 50 ton CO2-eq 500 ton CO2-eq
R134a 1 430
3,5 kg
34,96 kg 349,65 kg
R404A 3 922 3,27 kg 12,75 kg 127,49 kg
R407C 3 922 2,82 kg 28,18 kg 281,85 kg
R410A 3 922 2,39 kg 23,95 kg 239,46 kg

 

Frekvencia kontroly únikov F-plynov

Fluorované skleníkové plyny
Frekvencia kontrol tesnosti
Bez systému detekcie
So systémom detekcie
5 ton CO2-eg
12 mesiacov
24 mesiacov
50 ton CO2-eg 6 mesiacov 12 mesiacov
500 ton CO2-eg 3 mesiace
6 mesiacov

Výnimka: Hermetický uzavreté systémy chladenia s obsahom chladiva nižším ako 10 ton CO2 –eq flourovaných plynov sú vyňaté z pravidelných kontrol tesnosti (CHZ musí mať štítok, ktorý ho ako hermeticky uzavretý definuje).

 

Legislatívna povinnosť v súvislosti s kontrolou úniku F-plynov

Podľa nariadenia Rady EÚ č. 517/2014 v zmysle zákona č. 286/2009 Z.z.

Sankcie pri nevykonaní kontroly úniku F-plynov

Od 2 000 do 34 000 € prevádzkovateľovi chladiaceho zariadenia.

Príklad

Chladiace zariadenie s 1,4 kg chladiva R404A (GWP je 3 922 CO2-eq) obsahuje F-plyny v množstve 5,5 ton CO2-eq. Na tomto prípade je možné pozorovať, ako sa zmenou legislatívy zo zariadenia, kedy nebolo potrebné vykonávať kontrolu F-plynov, stalo zariadenie, kde je potrebné vykonávať kontrolu  F-plynov 1x ročne. Ak je toto chladiace zariadenie považované za hermeticky uzavretý systém a označené štítkom, povinnosť kontroly by vznikla až pri prekročení hranice 10 ton CO2-eq.


Naši TOP partneri