Pravidelná kontrola klimatizačných zariadení | EnergyTech

Pravidelná kontrola klimatizačných zariadení

Pravidelná kontrola klimatizačných systémov v zmysle zákona č. 314/2012 Z.z.

Kto musí vykonávať kontrolu klimatizačných systémov?

Pravidelnú kontrolu klimatizačného systému je povinný zabezpečiť vlastník budovy.

Na ktoré systémy sa kontrola vzťahuje?

Povinnosť sa vzťahuje na klimatizačné systémy:

  • administratívnych budov,
  • budov škôl a školských zariadení,
  • budov nemocníc,
  • hotelov a reštaurácií,
  • športových hál a iných budov určených na športové aktivity,
  • budov pre veľkoobchodné a maloobchodné služby,
  • ostatných nevýrobných budov.

Frekvencia kontroly klimatizačných systémov

Menovitý výkon Interval pravidelnej kontroly v rokoch
od 12 kW do 50 kW vrátane 8
od 50 kW do 250 kW vrátane 6
od 250 kW do 1 000 kW vrátane 4
od 1 000 kW 2

 

Legislatívna povinnosť kontroly klimatizačných systémov

Povinnosť v zmysle zákona č.314/2012 Z.z. a vyhlášky 422/2012 Z.z.

Sankcie pri nevykonaní kontroly klimatizačných systémov

Do 1 600 € vlastníkovi budovy, pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.


Naši TOP partneri