Termodiagnostika elektrotechnických zariadení | EnergyTech

Termodiagnostika elektrotechnických zariadení

Sme spoločnosť certifikovaná na výkon termodiagnostiky organizáciou SNAS (Slovenská národná akreditačná služba).

Prečo vykonávať termodiagnostiku elektrotechnických zariadení

Ako prevenciu pred vznikom havárie a problémov na elektrotechnických zariadeniach. Pravidelným vykonávaním termodiagnostiky je možné zaistiť vyššiu bezporuchovosť elektrických zariadení.

Ako sa vykonáva meranie

Termovízne meranie sa vykonáva nedeštruktívnym spôsobom počas prevádzky elektrických zariadení. Pomocou merania sú zisťované izotermické hladiny elektrotechnických zariadení a miesta so zvýšenou hodnotou prechodového odporu.

Využitie termodiagnostiky

  • spojovacie prvky, svorky, spoje a koncovky,
  • prechodky, plášte a chladiace prvky transformátorov,
  • vypínače a spínače,
  • bleskoističe a zvodiče.

Lokalizácia poruchového stavu

Pri termosnímkach boli zistené defekty elektrických zariadení, ktoré majú vplyv na prevádzkyschopnosť, výpadky a prevádzkové straty elektriny.


Naši TOP partneri