Poradenstvo a analýzy v energetike | EnergyTech

Poradenstvo a analýzy v energetike

Na základe požiadavky zákazníka vykonávame analýzy, odborné štúdie a  posudky výrobných priemyselných technológií a energetických zariadení. Poskytujeme odborné poradenstvo v oblasti energetických zdrojov, distribúcie a premeny energií. Na základe účtovných dokladov vykonávame kontrolu účtovaných položiek a návrh optimalizácie nákladov na energie. Výsledkom poradenstva je vyhodnotenie prínosov vo forme ekonomickej a energetickej efektívnosti pre zákazníka a návrh súboru opatrení na dlhodobé udržiavanie pozitívneho trendu. Súčasťou poradenstva je aj právne poradenstvo v oblasti energetiky.

  


Naši TOP partneri