Pravidelná kontrola vykurovacích systémov | EnergyTech

Pravidelná kontrola vykurovacích systémov

Pravidelná kontrola vykurovacích systémov v zmysle zákona č. 314/2012 Z.z.

Kto musí vykonávať kontrolu vykurovacích systémov?

Pravidelnú kontrolu vykurovacieho systému je povinný zabezpečiť vlastník budovy.

Na aké systémy sa kontrola vzťahuje?

Povinnosť sa vzťahuje na vykurovacie systémy:

  • administratívnych budov,
  • budov škôl a školských zariadení,
  • budov nemocníc,
  • hotelov a reštaurácií,
  • športových hál a iných budovy určených na športové aktivity,
  • budov pre veľkoobchodné a maloobchodné služby,
  • ostatných nevýrobných budov.

Frekvencia kontroly vykurovacích systémov

Menovitý výkon Palivo Interval pravidelnej kontroly pre nevýrobné budovy v rokoch
od 20 do 30 vrátane Fosílne tuhé a tekuté 7
Zemný plyn  12
Biomasa  12
od 30 do 100 vrátane Fosílne tuhé a tekuté 4
Zemný plyn  6
Biomasa  6
od 100
Fosílne tuhé a tekuté 2
Zemný plyn 3
Biomasa 2

 

Legislatívna povinnosť kontroly vykurovacích systémov

Povinnosť v zmysle zákona č.314/2012 Z.z. a vyhlášky 422/2012 Z.z.

Sankcie pri nevykonaní kontroly vykurovacích systémov

Do 1 600 € vlastníkovi budovy, pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.


Naši TOP partneri