Servis a revízie trafostaníc | EnergyTech

Servis a revízie trafostaníc

Súčasná legislatíva pre VTZ požaduje od vlastníkov trafostaníc ich pravidelnú revíziu a údržbu. Vzhľadom na bohaté skúsenosti a profesionálny prístup pri riešení technických záležitostí našich zákazníkov Vám dokážeme poskytnúť pravidelné revízie a preventívne prehliadky vrátane údržby.

Hlavné prínosy

  • Prevencia vzniku škôd a úrazov
  • Preberanie zodpovednosti za riadne prevedenie kontrol a revízií
  • Termín revízií zabezpečíme za Vás

Pravidelná revízia elektrického zariadenia

Certifikovaní revízni technici (s oprávnením na diagnostiku – SNAS) vykonávajú pravidelnú revíziu VTZ elektrických zariadení a prehliadky trafostaníc pod napätím alebo bez napätia v súlade s normou STN 33 1500, ktorá stanovuje povinnú revíziu elektrických zariadení.

Revízia kontroluje predovšetkým:

  • stav izolačných schopností zariadenia,
  • stav konštrukcie,
  • stav izolátorov,
  • kvalitu prúdových spojov a káblov,
  • stav transformátorov a hladinu oleja.

V rámci revízií vykonávame termodiagnostiku a meranie prechodových odporov na odhalenie poruchových prúdových spojov na elektrickom zariadení.


Naši TOP partneri