Správa a kompletná starostlivosť o trafostanice | EnergyTech

Správa a kompletná starostlivosť o trafostanice

Komplexný energetický servis

Ak vlastnite alebo prevádzkujete VN trafostanice a nemáte vlastných kvalifikovaných odborníkov na ich obsluhu a preventívnu údržbu, naši odborníci Vám radi pomôžu.

Správa trafostaníc

 • Preventívna údržba a kontrola technického stavu zariadenia,
 • manipulácia a zaistenie pracoviska bez dozoru v prípade plánovaných odstávok alebo neočakávaných okolností,
 • termodiagnostické merania s vypracovaním protokolu a súpisom nedostatkov a spracovanie nákladov na opravy EZ VN a NN,
 • vedenie evidencie porúch, nedostatkov a ich záznam.

Odborná prehliadka trafostaníc

 • Termodiagnostické meranie prechodových odporov,
 • stav VN a NN rozvádzačov,
 • stav a otepľovanie prúdových spojov,
 • stav káblových koncoviek,
 • kontrola poškodenia stavu VN izolátorov, bleskoistiek a prechodiek,
 • stav oleja a kontrola únikov oleja,
 • meranie fázového a združeného napätia na VN a NN strane,
 • stav uzemnenia a výstražných tabuliek,
 • kontrola a prehliadka stavu kompenzácie jalového výkonu,
 • nastavenie a periodická kontrola kompenzácie jalového výkonu,
 • výsledná správa odbornej prehliadky EZ s priloženou fotodokumentáciou,
 • spracovanie a vyhodnotenie údajov merania,
 • vedenie evidencie porúch, nedostatkov a ich záznam,
 • spracovanie nákladov na opravy EZ VN a NN.


Na základe zisteného stavu vykonáme následnú údržbu elektrických zariadení.

 


Naši TOP partneri