ODBORNÝ HODNOTITEĽ ŽIADOSTÍ O NFP | EnergyTech

ODBORNÝ HODNOTITEĽ ŽIADOSTÍ O NFP

Konateľ spoločnosti Ing. Peter Krajčí, MBA splnil odborné podmienky a dňa 16.6.2017 sa stal odborným hodnotiteľom žiadostí o nenávratné finančné príspevky  ŽoNFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia: 

Konateľ spoločnosti Ing. Peter Krajčí, MBA taktiež splnil odborné podmienky a dňa 03.01.2018 sa stal odborným hodnotiteľom ŽoNFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia: 


Naši TOP partneri