Meranie prietoku ultrazvukom | EnergyTech | komplexné služby v energetike

Meranie prietoku ultrazvukom

Prečo vykonávať meranie prietoku

Aby ste identifikovali prietok a následne tepelný výkon kvapalinového rozvodu s periodickým zaznamenávaním prietoku.

Ako sa vykonáva meranie prietoku

Meranie prietoku ultrazvukom sa vykonáva priložením senzorov na očistené potrubie. Nie je nutné zastavenie prietoku vody kvôli inštalácii, nie sú nutné zásahy do potrubia, nie je nutný dlhý prípravný proces na osadenie prietokomeru.

Využitie

  • úpravne vody, čerpacie stanice, suspenzia, 
  • vyvažovanie prietokov,
  • vodné diela, protipožiarne stanice,
  • chemický priemysel,
  • oblasti ťažby,
  • potravinársky, papierenský a farmaceutický priemysel,
  • automobilový priemysel.

Ukážka merania

Meranie_prietoku_ultrazvukom_1
Meranie_prietoku_ultrazvukom_2
Meranie_prietoku_ultrazvukom_3
Meranie_prietoku_ultrazvukom_4
Meranie_prietoku_ultrazvukom_5