Certifikáty a oprávnenia | EnergyTech | komplexné služby v energetike

Certifikáty a oprávnenia

Naša organizácia je držiteľom IMS v súlade s požiadavkami medzinárodných štandardov a noriem ISO 9001:2008 Systém manažérstva kvality, ISO 50001:2011 Systém energetického manažérstva, ISO 14001:2004 Systém enviromentálneho manažérstva, OHSAS 18001:2007 Systém BOZP a ISO/IEC 27001:2013 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti.

 

Sme držiteľmi odbornej spôsobilosti udelenej ministerstvom hospodárstva SR v oblasti výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, výroba distribúcia a dodávka tepla, výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu a prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy.

 

Certifikát ISO 9001:2008
Certifikát ISO 9001:2008
Certifikát ISO 50001:2011
Certifikát ISO 50001:2011
Certifikát ISO 14001:2015
Certifikát ISO 14001:2015
Certifikát OHSAS 18001:2007
Certifikát OHSAS 18001:2007
Certifikát ISO/IEC 27001:2013
Certifikát ISO/IEC 27001:2013
Rozhodnutie 2012E 0510
Rozhodnutie 2012E 0510
Osvedčenie MHSR - výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny
Osvedčenie MHSR - výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny
Osvedčenie  MHSR - odborná spôsobilosť v tepelnej energetike
Osvedčenie MHSR - odborná spôsobilosť v tepelnej energetike
Osvedčenie MHSR - výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu
Osvedčenie MHSR - výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu
Osvedčenie MHSR - prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy
Osvedčenie MHSR - prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy
Osvedčenie MHSR - prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka
Osvedčenie MHSR - prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka
Osvedčenie MHSR - prevádzkovanie zariadení na plnenie tlakových nádob
Osvedčenie MHSR - prevádzkovanie zariadení na plnenie tlakových nádob
MHSR zápis energetický audítor
MHSR zápis energetický audítor
Osvedčenie energetický audítor
Osvedčenie energetický audítor
Osvedčenie - revízny technik, bez obmedzenia napätia
Osvedčenie - revízny technik, bez obmedzenia napätia
Oprávnenie - odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených TZ
Oprávnenie - odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených TZ
Oprávnenie - výroba technických zariadení elektrických, elektrické rozvádzače
Oprávnenie - výroba technických zariadení elektrických, elektrické rozvádzače
Oprávnenie - oprava vyhradených tech. zariadení 110kV
Oprávnenie - oprava vyhradených tech. zariadení 110kV
Oprávnenie - výroba el. zariadení NN
Oprávnenie - výroba el. zariadení NN
Osvedčenie - obsluha tlakových nádob
Osvedčenie - obsluha tlakových nádob
Osvedčenie - Živnostenský register
Osvedčenie - Živnostenský register
Certifikát - Siemens PRO
Certifikát - Siemens PRO
Certifikát - Siemens PROFIBUS
Certifikát - Siemens PROFIBUS
Certifikát - Siemens SYH
Certifikát - Siemens SYH
Certifikát - Siemens WinCC
Certifikát - Siemens WinCC
Certifikát ABB SPAM, SPAJ
Certifikát ABB SPAM, SPAJ
Nový zákon o energetike
Nový zákon o energetike